Скрити планове за частни лица (A1,Теленор,Виваком)

mjoy383
Мнения: 152
Регистриран: 19 ное 2018, 22:29

Re: Скрити планове за частни лица (A1,Теленор,Виваком)

Мнение от mjoy383 » 19 мар 2020, 10:45

Раздел VII ПРАВА НА БТК

75. БТК има право да получава в срок всички дължими от Абонатите суми за ползването на предоставените услуги.

76. Да предлага отстъпки за продажба на пакети от услуги или услуги и крайни устройства.

77. БТК има право да откаже сключването на договор с определен Потребител, ако за същия са налице незаплатени задължения към БТК, произтичащи от други договори за електронни съобщителни услуги, сключени между страните или в следствие на извършена кредитна оценка.
77.1 (нова в сила от 29.03.2012 г.) БТК може да откаже сключването на договор,
когато Абонатът не желае незабавно влизане в сила на договора, по силата на който от страна на БТК се предоставя крайно устройство.

78. БТК има право да променя номерата на Абоната с 30 дневно писмено предизвестие, когато нормативен или индивидуален административен акт налага това, както и в случаите на структурни промени в Мрежата.

79. (изм. в сила от 07.05.2013 г.) БТК има право да прави изменения в технологията или структурата на Мрежата и да разширява обхвата на предоставяните услуги, за което следва да уведоми по подходящ начин Абонатите/Потребителите. При сключване на договор БТК осигурява на информация за покритието на мрежата, която може да бъде открита и на страницата на дружеството в Интернет. По отношение на абонати юридически лица, БТК има право да прави изменения в технологията или структурата на Мрежата и да разширява/стеснява обхвата на предоставяните услуги, съответно след 2- дневно/30-дневно уведомление до Абонатите/Потребителите. Ако в резултат на това, използваните от Абоната/Потребителя крайно устройство и SIМкарта не позволяват пълноценно ползване на новите услуги, замяната на крайното устройство и/или SIМ карта с нови е за сметка на Абоната/Потребителя.

80. За целите на изграждането и/или поддържането на Мрежата, БТК има право временно да изключва връзката на Абонат/Потребител с Мрежата, като за целта, при планирани прекъсвания, уведомява Абонатите/Потребителите си по подходящ начин 2 дни по-рано, в случай че като следствие се очаква прекъсване или влошаване на предоставяните услуги при което се нарушава т. 145.

81. БТК има право да ограничи достъпа до част от услугите или да прекрати индивидуалния договор в следните случаи:
81.1. има достатъчно основания - данни, събрани от БТК, от които може да бъде направен извод, че Абонатът осъществява или допуска осъществяване на трафик, с цел реализиране на печалба, включително в случаите по т. 70.
81.2. (изм. в сила от 01.04.2010 г.) Абонатът има неизплатени дължими задължения към БТК
81.3. констатирани нарушения на договорни задължения от страна на Абоната към БТК;
81.4. проучване, извършено въз основа на постъпила писмена жалба, за неправомерни действия и/или заплашителни или обидни повиквания или други форми на комуникация, осъществени чрез SIM-картата на Абоната или Потребителя.
81.5. (нова в сила от 13.11.2009 г.) когато Потребител на предплатена услуга не предостави данните, нужни за идентифициране съгласно т. 68.1., изходящите му повиквания и изпращането на кратки текстови съобщения ще бъдат спрени на 01.01.2010 г., с изключение на повикванията към услуги за спешни повиквания. В
случай, че Потребителят не предостави данните за идентифициране, съгласно т. 68.1., в срок до 31.01.2010 г., достъпът му до услуги за спешни повиквания ще бъде спрян.
81.6. (нова в сила от 13.11.2009 г.) когато Потребител на предплатена услуга не предостави данните за идентифицирани съгласно т. 68.1. до 31.01.2010 г. предоставянето на предплатената услуга се спира, считано от 01.02.2010 г. В периода до изтичане на срока/периода на валидност на предплатената услуга, БТК подновява или активира услугата само след предоставяне на данните за идентифициране.

82. (изм. в сила от 29.03.2012 г.) БТК има право да състави указател, в който, при наличие на изрично изразено писмено съгласие на Абоната, да вписва данните по т. 59, с изключение на тези данни, за които Абонатът писмено е заявил, че не желае предоставянето им, както и да предоставя на трети лица информацията, включена в указателя, при наличие на изрично писмено съгласие на Абоната.

83. БТК си запазва правото при сключване на договори с Абонатите да поставя и допълнителни условия, доколкото това не противоречи на нормативни разпоредби.

84. БТК има право по реда на тези Общи условия да изисква от Потребители или Абонати допълнителни документи или информация, свързани с реализиране на права или осигуряване на изпълнението на задължения по Общите условия или договора, като това изискване не може да противоречи на действащото законодателство или на тези Общи условия.
84.1. БТК има пълен достъп до CLI информацията независимо от настройките, въведени от Абоната.
84.2. БTK може да отмени временно зададените от Потребителя настройки в следните
случаи:
84.2.1. в случай на нарушаване на функционирането и/или управлението на мрежата или на елементи от нея;
84.3. След възстановяване на нормалното функциониране и/или управлението на мрежата БТК възстановява зададените от Потребителя настройки.

85. БТК има право да оправомощи трети лица като свои търговски представители за сключване на договори и/или събиране на вземания, като тези обстоятелства предварително ще бъдат направени публични чрез публикуване на на страницата на БТК в Интернет.

86. (изм. в сила от 25.05.2018 г.) Обработването на личните данни при извършване на кредитна оценка за определяне на платежоспособността на клиента, както и при оценка на Потребителя за целите на маркетингови проучвания и за изготвяне на абонатни профили според индивидуалните им предпочитания, се извършва при
условията на Политиката за поверителност.
Ей, тук ми намерете къде Оператора може да спре телефона на абоната в случай, че му е изтекъл договор и от срочен преминава в безсрочен! И престанете да баламосвате хората и да ги карат да сключват договори в несвяст.

iWolff
Мнения: 1123
Регистриран: 13 юли 2006, 19:51

Re: Скрити планове за частни лица (A1,Теленор,Виваком)

Мнение от iWolff » 19 мар 2020, 10:53

Кой е казал, че ще му спрат телефона, аз такова нещо не съм видял някой да казва. Може да изменят условията по безсрочен договор, както А1 измениха условията за Боб абонатите и вече няма план без месечна такса, до колкото си спомням.
Samsung Galaxy S20 Plus & iPhone 11

mjoy383
Мнения: 152
Регистриран: 19 ное 2018, 22:29

Re: Скрити планове за частни лица (A1,Теленор,Виваком)

Мнение от mjoy383 » 19 мар 2020, 13:34

И там не са ги спирали абонатите. Просто казано, хората ако са си ок със стария план е пълно безумие да преподписват.

iWolff
Мнения: 1123
Регистриран: 13 юли 2006, 19:51

Re: Скрити планове за частни лица (A1,Теленор,Виваком)

Мнение от iWolff » 19 мар 2020, 13:55

За теб може да е безумие, за мен не е. Ето сега с подновяване на договора взех S20+ за 1390 лв., иначе без договор е 1949 лв. Тоест 559 лв. съм напред с цената на телефона. Така или иначе ще си ползвам услугите на оператора, защо да не спечеля от това? С телефон или без, давам всеки месец една и съща сума за сметката ми.
Samsung Galaxy S20 Plus & iPhone 11

Потребителски аватар
Ванката
Мнения: 9170
Регистриран: 15 сеп 2011, 10:28

Re: Скрити планове за частни лица (A1,Теленор,Виваком)

Мнение от Ванката » 25 мар 2020, 11:01

Някой ще ми обясни ли, кое е индивидуалното в офертите, които получих за номерът ми към Виваком, като те са същите на сайта им? :D Първите три най-скъпи плана копирани от сайта. :D
Samsung Galaxy S10+ PRISM SILVER 128GB
Samsung Galaxy S9+ CORAL BLUE 64GB
GARMIN vivoactive 3

iWolff
Мнения: 1123
Регистриран: 13 юли 2006, 19:51

Re: Скрити планове за частни лица (A1,Теленор,Виваком)

Мнение от iWolff » 25 мар 2020, 11:08

Аз на скоро преподписах онлайн един договор към тях. Близо 2 месеца следях какво излиза като оферти за подновяване и ми направи впечатление, че през повечето време също като при теб ми излизаха стандартните планове и например веднъж на 2 седмици излизаха наистина преференциални планове, които стояха по няколко дни и пак изчезваха.Трябва да дебнеш, защото не стоят постоянно. Не знам дали е така точно, но мисля че в понеделник сутрин излизаха истинските оферти и няколко дни след това изчезваха. И така до след 2 седмици, когато пак се появяват за малко.
Samsung Galaxy S20 Plus & iPhone 11

fan1886
Мнения: 2
Регистриран: 16 мар 2020, 18:42

Re: Скрити планове за частни лица (A1,Теленор,Виваком)

Мнение от fan1886 » 25 мар 2020, 18:47

Договора ми към Виваком изтича след 2 месеца, дали след изтичането цената на плана ще остане същата или се ще увеличи ?

nomercy
Мнения: 164
Регистриран: 12 юни 2008, 18:08

Re: Скрити планове за частни лица (A1,Теленор,Виваком)

Мнение от nomercy » 25 мар 2020, 21:23

ами пише ти в доховора моя примерно от 50 лв става на 55 и това е. ама твоя какъв е как да гадаеме?

f0540
Мнения: 7
Регистриран: 01 май 2007, 05:20

Re: Скрити планове за частни лица (A1,Теленор,Виваком)

Мнение от f0540 » 26 мар 2020, 12:33

Здравейте,

моля за съвет в момента съм на А1 - 16.99 - 8ГБ + Неограничени мин. към мобилни (Безкрай 2XL) договора ми изтича на 14.08.2020, но ми се обаждаха от мтел да ми предлагат да преподпиша, първо ми предлагаха текущите специални оферти -2лв. (A1 ONE Unlimited 24 - за 24,99лв. , после ми предлагаха A1 ONE Unlimited 22 - за 22,99лв. ), аз ги отказах. Сега ми предлжиха макар че имам 5 месеца до изтичане на договора са си го преподпиша на настоящия план. за 16.99лв. - 8ГБ + Неограничени мин. към мобилни (Безкрай 2XL).

Моля дайте идея какво да правя. ПРинципно ми се иска да изчакам още 2-3 месеца и след това пак да преподпиша на този план, но не знам дали тогава ще ми ги предложат пак. КАкви бяха уссловията за преподписване на догоова трябваше да е до 2 месежа преди кравя на догоовра /в моя случай до 14.06.2020/ или трябваше да се преподпише през последните 2 месеца / след 14.06.2020/

Моля за съвет. Лек ден,

C20NEE
Мнения: 15
Регистриран: 26 яну 2020, 21:13

Re: Скрити планове за частни лица (A1,Теленор,Виваком)

Мнение от C20NEE » 26 мар 2020, 13:00

Здравей! Съветвам те да разпишеш сега на същият план, докато ти се предлага. Иначе имаше една врътка, да позвъниш на отдел "Лоялни клиенти"- не знам за Ментел номера, и да си го поискаш от там. Изпращат ти го по куриер, разписваш и носиш в техен офис.

Отговори