От Виваком ме спипаха ...

г-н Двутактов
Мнения: 405
Регистриран: 05 май 2004, 05:54

Re: Re: Re: Re: От Виваком ме спипаха ...

Мнение от г-н Двутактов » 18 сеп 2018, 17:00

Ами от средата на май до средата на юли бях в България, т.е. за последните 4 месеца само половината време съм бил в чужбина.
Иначе от 15 юни миналата година, когато влезе в сила новият регламент, имам 2 периода от по малко над 4 месеца в чужбина, но такова съобщение досега не съм получавал.

г-н Двутактов
Мнения: 405
Регистриран: 05 май 2004, 05:54

Re: Re: Re: Re: Re: От Виваком ме спипаха ...

Мнение от г-н Двутактов » 18 сеп 2018, 17:02

И колко плащаш за минута и мегабайт, ако не е тайна?

petar258
Мнения: 295
Регистриран: 17 сеп 2009, 18:12

Re: От Виваком ме спипаха ...

Мнение от petar258 » 18 сеп 2018, 17:16

Ами да, виждал съм такъв смс и тоя който го получи плаща големи сметки щото му отрязаха всички безплатни бонуси. Така че ако ще седите навън дълго време - българската карта в чекмедже или в прост телефон с бутони(но да се ползва само в краен случай). И си вземате карта от държава в която седите най-дълго.

TRACKER
Мнения: 331
Регистриран: 11 апр 2006, 17:49

Re: Re: Re: Re: Re: Re: От Виваком ме спипаха ...

Мнение от TRACKER » 18 сеп 2018, 17:28

0.014лв./мб., 2 стотинки надценка на входящо и 7 стотинки надценка на изходящо за минута.

BANANA_18
Мнения: 586
Регистриран: 01 юли 2004, 01:51

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: От Виваком ме спипаха ...

Мнение от BANANA_18 » 18 сеп 2018, 17:39

Само дето чужд оператор(холандски) няма проблем с ползването на картата в България повече от 4 месеца

tzincbg
Мнения: 6134
Регистриран: 22 май 2014, 08:20

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: От Виваком ме спипаха ...

Мнение от tzincbg » 18 сеп 2018, 18:03

Е да, но всеки оператор има право на "fair usage policy", питах и еврокомисията на сайта им.

Станнислав
Мнения: 321
Регистриран: 15 фев 2006, 16:27

Re: Re: Re: Re: От Виваком ме спипаха ...

Мнение от Станнислав » 19 сеп 2018, 01:05

Из сайта на А1, предполагам, че и при другите е така.
[Quote]1. Показатели
А1 България определя и следи за следните обективни показатели за оценка на риска от злоупотреба или неправомерно ползване, извън времето на периодични пътувания в ЕС/ЕИЗ:

Преобладаващо присъствие в мрежата на А1 България на територията на Република България;
Преобладаващо потребление на услуги в мрежата на А1 България на територията на Република България.


2. Анализ
При извършване на оценката А1 България анализира дали за периода от последните 4 (четири) месеца е налице едновременно преобладаващо присъствие и преобладаващо потребление в домашната мрежа. За преобладаващо присъствие, съответно потребление се счита такова, при което повече от 50% от времето абонатът/потребителят е присъствал в мрежата на А1 България на територията на страната и повече от 50% от обема на потреблението на всяка една от услугите (гласово повикване, кратко текстово съобщение и пренос на данни) се извършва в мрежата на А1 България на територията на страната.2.1 Анализ на присъствието на абонат/потребител
Присъствен ден в домашна мрежа:

За присъствен ден на територията на Република България се счита ден, в който е налице регистрация на абонат/потребител в рамките на деня само в мрежата на А1 България.
За присъствен ден на територията на Република България се счита ден, в който е налице регистрация на абонат/потребител в рамките на деня както в ЕС/ЕИЗ така и в мрежата на А1 България.
За присъствен ден на територията на Република България се счита ден, в който е налице регистрация на абонат/потребител в рамките на деня както в ЕС/ЕИЗ така и в мрежа извън ЕС/ЕИЗ.
За присъствен ден на територията на Република България се счита такъв, в който се ползват услуги в роуминг в държава извън ЕС/ЕИЗ.
Присъствен ден на територията на ЕС/ЕИЗ:

За присъствен ден на територията на ЕС/ЕИЗ се счита ден, в който е налице регистрация на абонат/потребител в рамките на деня само в мрежа/мрежи в ЕС/ЕИЗ (Няма регистрация в домашна мрежа и/или в мрежа извън ЕС/ЕИЗ)
В случай че в определен ден не е налице регистрация на потребител в дадена мрежа (крайното устройство на потребителя е изключено и не е налице регистрация), то този ден не се взема предвид при оценката за преобладаващо присъствие.2.2 Анализ на потреблението на абонат/потребител
При анализ на преобладаващия обем от потребление се разглежда потреблението за всяка услуга по отделно – изходящо гласово повикване, входящо гласово повикване, кратко текстово съобщение и пренос на данни.

Потребление в домашна мрежа:

За потребление в домашна мрежа се считат всички гласови повиквания, кратки текстови съобщения и пренос на данни използвани от абонат/ потребител регистриран в мрежата на А1 България.
За потребление в домашна мрежа се считат всички гласови повиквания, кратки текстови съобщения и пренос на данни използвани от абонат/ потребител регистриран в мрежа извън ЕС/ЕИЗ.
За потребление в домашна мрежа се считат всички изходящи гласови повиквания, извършени от абонат/ потребител регистриран в мрежа в ЕС/ЕИЗ към абонат на мрежа извън ЕС/ ЕИЗ.
Потребление в роуминг в ЕС/ ЕИЗ

За потребление в роуминг в ЕС/ ЕИЗ се считат всички гласови повиквания, кратки текстови съобщения и пренос на данни използвани от абонат/ потребител регистриран в мрежа в ЕС/ ЕИЗ (с изключение на изходящи гласови повиквания, извършени от абонат/ потребител регистриран в мрежа в ЕС/ЕИЗ към абонат на мрежа извън ЕС/ ЕИЗ)


3. Надценки при нарушение на политиката за справедливо ползване
3.1 А1 България има право да прилага надценки за регулирани роуминг услуги в размерите, определени чл. 6д от Регламент (ЕС) № 2015/2120, в случай, че е налице риск от злоупотреба с или неправомерно ползване на регулирана/и роуминг услуга/и, съгласно анализа описан по-горе или при други обстоятелства, съгласно ОУ за мобилни услуги.3.2 Надценки
В случай че бъде нарушенa политиката за справедливо ползване, то А1 България има право да приложи надценки, които са определени от ЕК, за всяка от преобладаващите в ЕС регулирани роуминг услуги (изходящи и входящи повиквания, изходящи кратки текстови съобщения и пренос на данни и достъп до интернет) и равни на регулираната максимална цена на едро, определена от ЕК
http://www.a1.bg/ehttp://www.a1.bg/eu[/Quote]

Говори се се не само за преобладаващо присъствие, а и за преобладаващо ПОТРЕБЛЕНИЕ! И аз "безплатните" месеци ги тълкувам не, като четири, а като два. Като направиш присъствие два месеца и един ден в чужбина (примерно), то преобладаващото ти присъствие за последните 4 месеца вече ще е в роуминг (мое тълкуване).

ivo___
Мнения: 169
Регистриран: 06 юли 2010, 10:30

Re: Re: От Виваком ме спипаха ...

Мнение от ivo___ » 19 сеп 2018, 01:34

Нв знам кой, какво дава, ама аз имам 8ГБ от Теленор при 15гб в България. Така че има и други желуезни :)

banan
Мнения: 280
Регистриран: 20 ное 2009, 23:39

Re: Re: Re: От Виваком ме спипаха ...

Мнение от banan » 19 сеп 2018, 01:59

Тук дискусията е за срок, а не за обем.

TRACKER
Мнения: 331
Регистриран: 11 апр 2006, 17:49

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: От Виваком ме спипаха ...

Мнение от TRACKER » 19 сеп 2018, 09:17

Това е което получавам...освен това, ако имам национални минути и МБ дърпа и от тях.

Отговори