Отделна услуга ли е мобилният Интернет?

Doondie
Мнения: 307
Регистриран: 03 юли 2017, 06:52

Отделна услуга ли е мобилният Интернет?

Мнение от Doondie » 18 сеп 2017, 03:11

Здравейте на всички,

Какво мислите по въпроса - е ли мобилният Интернет отделна услуга или е част от някакъв въображаем пакет услуги, до който всеки абонат на мобилен оператор има достъп по подразбиране, без значение какъв индивидуален договор подписва?

[u]Надявам се да се получи съдържателна дискусия[/u], в която всеки да сподели първо своето мнение - с аргументи или просто защото така вижда нещата - и след това да коментира позицията на другите, с която е или не е съгласен. Моля тези, които си спомнят повода, породил интереса ми към темата, да не го намесват в обсъждането. :)

[B]Предупреждение:[/B] Следва немалко текст, в който е и моето мнение по темата. Надявам се, че ще ви е интересно. (yes)

Ползвах търсачката на форума, но не открих подобни теми, затова пускам нова. Попаднах само на тази: [i]Расте ли нуждата от мобилен Интернет сред потребителите?[/i] - http://www.mobilebulgaria.com/forum/read/post/504270/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5
За съжаление, фокусът в нея не е за нуждата от повече мобилен Интернет в живота на съвременния човек, а за нуждата от по-големи пакети с мобилни данни.

Моето мнение е, че мобилният Интернет - така както домашният - е напълно отделна услуга - като телевизията например - и трябва да се предлага на потребителите след тяхно изрично съгласие. В момента е масово разпространено схващането, че разговорите, смс-ите и мобилният Интернет вървят заедно. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) дори задължава операторите да спират преноса на данни, когато абонат заяви желание за това - с други думи достъпът до мобилен Интернет едва ли не е активиран по подразбиране, което е нелепо, да не кажа и незаконосъобразно. Става дума за чл. 49а, ал. 1 от [i]Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения[/i], ако някой се интересува.
[Quote]Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2016 г., в сила от 16.09.2016 г.) (1) Абонат на мобилна телефонна услуга има право да поиска от предприятието да бъде деактивиран достъпът до услугата "мобилен пренос на данни" за ползван от него номер. Предприятието извършва деактивирането на услугата безплатно в срок до един работен ден от получаване на искането.[/Quote]
Когато си прекарвате домашен телефон, получавате ли автоматично достъп до Интернет? А защо с мобилните услуги да е обратното - искате само минути за разговори, а те ви активират и достъп до Интернет, често на особено висока цена? Преди 5-6 години потребителите бяха принуждавани да закупуват допълнителни пакети за данни, за да избегнат неволна употреба, тъй като операторите "не можели" да ограничат достъпа до Интернет. [i]Сега вече[/i] (обърнете внимание, че този член е от 2016 г.) дори са задължени да го правят, ако потребител не желае да ползва тази услуга и заяви деактивирането й.

Да, услуга - отделна, самостоятелна услуга, която ни предоставят, без да ни питат. А според чл. 62, ал. 1 от Закона за защита на потребителите това е незаконно.
[Quote]Чл. 62. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (1) Забранява се доставката на стоки, както и на вода, газ, електрическа енергия, централно отопление, цифрово съдържание или предоставянето на услуги на потребител срещу заплащане без искане от негова страна.[/Quote]
За да илюстрирам [u]как се прилага законът от Съда[/u], ще цитирам няколко съдебни решения. Всеки е свободен да ги интерпретира, както желае.
[Quote] Неоснователно е твърдението на жалбоподателя, че след като потребителят е подписал договора и приложенията към него, то е и налице искане и съгласие от негова страна да получава и услугата „Мобилен интернет”. [...] като основна услуга никъде в договора не е упоменато, че само с ползването на СИМ картата и номера ще се активира и достъпът до мобилен интернет.[/Quote] Решение от [B]24.03.2017 г.[/B] - препотвърдена глоба от 4 000 лв на "Мобилтел" ЕАД от КЗП - Русе за нарушение на чл. 62, ал. 1 от ЗЗП (за предоставяне и таксуване за услугата „мобилен Интернет“, без да е поискана).

[Quote] След като по безспорен начин е установено, че без отправено от потребителя изрично и предварително искане до търговеца за доставяне на услугата GPRS трафик, на потребителя е доставяна такава и за нея е изискано заплащане чрез издадена фактура, то правилно констатираното е квалифицирано като нарушение по чл.62 ал.1 от ЗЗП и правилно търговецът е санкциониран за това нарушение.[/Quote]Решение от [B]25.10.2016 г.[/B] - препотвърдена глоба от 1 000 лв на "БТК" ЕАД от КЗП - Русе за нарушение на чл. 62, ал. 1 от ЗЗП (за предоставяне и таксуване за услугата „мобилен Интернет“, без да е поискана).

[Quote] Неоснователно е твърдението на жалбоподателя, че след като потребителят е подписал договора и приложенията към него, то е и налице искане и съгласие от негова страна да получава и услугата „Мобилен интернет”, като в случая той се бил отказал само от допълнителен пакет към сключения договор за доставка на 500 MB интернет, който ползвал на по-ниска цена от тази в тарифата, посочена в Приложение 2, но не бил деактивирал функцията GPRS, налична при всички смартфони, т.е. не бил се отказал от достъпа до интернет през тази функция.[/Quote]Решение от [B]10.06.2016 г.[/B] - препотвърдена глоба от 1 000 лв на "Мобилтел" ЕАД от КЗП - Русе за нарушение на чл. 62, ал. 1 от ЗЗП (за предоставяне и таксуване за услугата „мобилен Интернет“, без да е поискана).

[Quote] Налице е договор за услуга, различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за нея. Услугата е „електронни съобщителни услуги” по смисъла на ЗЕС /услуга, обичайно предоставяна по възмезден начин, която изцяло или предимно включва пренос на сигнали по електронни съобщителни мрежи, включително услуги по преноса, осъществявани чрез мрежи за радиоразпръскване, без да се включват услуги, свързани със съдържанието и/или контрола върху него. В обхвата на електронните съобщителни услуги не се включват услугите на информационното общество, които не се състоят изцяло или предимно от пренос на сигнали чрез електронни съобщителни мрежи/, като потребителя е Абонат по договор с предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги.
Видно от приложение 1 към договора за условия за ползване на BOB тарифен план е предоставена сим карта и стартов пакет, включващ минути изходящи гласови повиквания към всички мрежи в страната, изходящи гласови повиквани към всички фиксирани мрежи в страната и бр. изходящи текстови съобщения към всички мобилни мрежи в страната, включени в месечната абонаментна такса след изчерпване на стартовия пакет, предоставяни чрез мобилна наземна мрежа.
"Интернет" е система от взаимносвързани мрежи, ползващи интернет протокол, което им позволява да функционират като самостоятелна виртуална мрежа, която услуга не е посочена в договора и изрично в Приложението № 1.[/Quote]Решение от [B]11.02.2015 г.[/B] (не е обжалвано в тази му част) - потвърдена глоба от 2 000 лв на "Мобилтел" ЕАД от КЗП - Русе за нарушение на чл. 62, ал. 1 от ЗЗП (за предоставяне и таксуване за услугата „мобилен Интернет,“ без да е поискана).

Последното, което ще цитирам, е от потвърдено от административен съд решение [B]още от 2013 г.[/B] Въпреки това и до ден днешен битува схващането, че имаш ли договор, значи си се съгласил да ползваш всичко. За последното - след малко.
[Quote]Същевременно на 30.11.2012 г. по електронна поща от страна на дружеството – жалбоподател до КЗП-Габрово било депозирано становище, съгласно което акцент се поставяло на поведението на клиента и се заявявало, че същият сам определя кога и какви услуги от „Космо България Мобайл” ЕАД да ползва. На 27.12.2012 в административнонаказващия орган било получено и допълнение към горното, в което се признавала техническата невъзможност на оператора да ограничи достъпа на потребителите до мобилен интернет.
[...]
На следващ план акцент е поставен на това, че според дружеството – жалбоподател то няма възможност да проследява как именно се ползва услугата „Мобилен интернет” и се заявява, че щом като е налице отчитане на ползване, такова безусловно има. Освен това е декларирано и че по силата на своите Общи условия, подписани от потребителя, „Космо България Мобайл” е длъжен да му предостави такава услуга при съответно поискване. В тази връзка се изтъква, че реално М.К. сам е поискал това от оператора и обективно няма извършено нарушение по чл. 62, ал.1 от ЗЗП. Съдът не намира основания да сподели и тези възражения, тъй като наборът от предоставяни от дружеството услуги не означава желание на конкретен потребител да се ползва от тях. Нещо повече, това съгласно чл. 62, ал.1 от ЗЗП може да стане само и единствено по негово изрично и предварително заявено желание, каквото в случая М.К. не само че не е изразил, напротив, декларирал е специално своето нежелание да се ползва от такава услуга. Горното той е посочил изрично при закупуване на мобилния телефон „Nokia Asha 302”, като обстоятелството, че същият автоматично избира и ползва такава услуга изобщо не му е било разяснено преди това.[/Quote]Глобата от 1 000 лв обаче е отменена, тъй като от Комисията за защита на потребителите (КЗП) са съставили акта едва след 3-месечния срок.

От КЗП РД Русе ми заявиха миналия месец, че от тази година имали вътрешно разпореждане да не глобяват повече операторите. Затова изпратих запитване (няколко, всъщност) до централата им в София. В момента тече кореспонденция по обикновената поща (?!) между тях и КРС по въпроса. Това, което истински ме порази преди няколко дни (31.08.2017 г.) обаче, бе, че въпреки цитираните по-горе съдебни решения длъжностно лице от КРС изказа мнението в писмо до мен, че [i]"услугата мобилен интернет е достъпна за абонатите без значение от избрания тарифен план, стига телефонният апарат да я поддържа технологично."[/i] Това е просто абсурдно! В [i]Списъка на мрежите и услугите, чрез които се осъществяват обществени електронни съобщения при спазване на общи изисквания[/i], изготвен от същата тази Комисия, съвсем ясно са разграничени услугите, които операторите могат да доставят.
[Quote]II. Услуги, чрез които се осъществяват обществени електронни съобщения:

1. Обществени телефонни услуги.
2. Услуги за достъп до обществени телефонни услуги (достъп до обществени телефонни услуги чрез обществени телефони или чрез услугата избор на оператор).
3. Услуги за пренос на радио- и телевизионни програми.
4. Услуги за разпространение на радио- и телевизионни програми.
5. Услуги за наземно радиоразпръскване.
6. Услуги за спътниково радиоразпръскване.
7. Услуги за пренос на данни.
8. Услуги за достъп до интернет.
9. Услуги за достъп до спътникови системи.
10. Услуги по предоставяне на линии под наем.
11. Други електронни съобщителни услуги.[/Quote]Извинявам се, но е смешно да се твърди, че заявка за телефонни услуги например автоматично води до заявка за всички останали услуги.

Бърз въпрос: Знаете ли колко е населението на държавата Индия?
И аз не знаех. :) Над 1,3 милиарда души. Какво е положението с мобилния Интернет там? От 2015 г. - заради многобройни оплаквания на потребителите - е издадена забрана за активирането му, без абонатът изрично да е поискал това (с СМС или обаждане на кратък номер), т.е. мобилният Интернет е деактивиран по подразбиране. Нещо повече, ако абонат има фиксиран пакет данни от например 500 МБ, то съгласието му да ползва мобилен Интернет се смята за автоматично оттеглено с изчерпването на лимита.

И накрая - какво се случва в САЩ? Аз лично довчера нямах представа. Там регулаторът е обявил през 2007 г. мобилния Интернет за [i]информационна услуга[/i]. През 2015 г. обаче мобилният Интернет е приравнен на телефонна услуга най-общо казано, което е довело до намаляване на инвестициите в сектора, намаляване на работни места и прочие. В момента тече кампания на новия председател на техния регулаторен орган за отмяна на решението от 2015 г, за да се върне старата формулировка за мобилния Интернет. Тук - https://www.fcc.gov/news-events/events/2017/04/chairman-pai-speech-future-internet-regulation - може да чуете негова реч от края на април - доста е съдържателна.

Ключови думи, неспоменати по-горе: отворен Интернет, Регламент (ЕС) 2015/2120, универсална услуга, WAP през CSD, роуминг.

Това общо взето е моето мнение и допълнителната информация, която съм намерил. Надявам се, че ви е била полезна за съставянето на вашето мнение, което ще ми е интересно да прочета. (yes)

Wallker
Мнения: 1010
Регистриран: 25 сеп 2012, 13:01

Re: Отделна услуга ли е мобилният Интернет?

Мнение от Wallker » 18 сеп 2017, 03:25

Човек не те ли мързи да отделяш толкова време и да пишеш толкова много в едно мнение/коментар/пост? Администраторите какво се ослушвате още? Наемайте го на работа, човека пише повече от колкото всички вас взети заедно. Потенциална възможност да помогне на форума и сайта да се разрасне с повече и по-полезни новини. Не съм прочел целия пост, но определено си се постарал, за което ти правя евала. (yes) Може би ще го прочета утре, или когато имам повече свободно време за четене. :D Просто не са ми интересни толкова темите за мобилните оператори и всъщност за мен няма никакво значение, дали е, или не е, отделна услуга, стига да знам че я имам, и дали плащам за нея справедливо и с мое желание и съгласие.

Doondie
Мнения: 307
Регистриран: 03 юли 2017, 06:52

Re: Re: Отделна услуга ли е мобилният Интернет?

Мнение от Doondie » 18 сеп 2017, 03:37

Ха-ха! :D Когато тема ми е интересна или това, което имам да кажа, може да е полезно на повече хора, се мотивирам да отделям над час само да напиша коментар, съответно часове, дори понякога дни, за да намеря подходяща инфомация, която да представя по пригледен начин. Може да видиш, че допреди малко съм редактирал разни нещица в заглавния пост. :)

Очаквам да има хора, които не ги вълнува въпросът. Всеки си има неговите интереси.
Проблемът е по-скоро принципен. Също превантивен. Предполагам, че на никого не би му било приятно, ако той или негов родител бъде таксуван за непоискана услуга и оттам се тръгне по мъките.

Не държа да се чете целият пост, затова и сложих предупреждение. (cyber) Вярвам обаче, че ще има и хора, на които ще им е интересно и най-малкото от любопитство ще прочетат допълнителната информация. Разбира се, може и да греша в интерпретацията си. Затова отварям дискусия - да се чуят различни мнения. (yes)

celitel
Мнения: 231
Регистриран: 19 апр 2017, 14:34

Re: Re: Re: Отделна услуга ли е мобилният Интернет?

Мнение от celitel » 18 сеп 2017, 06:47

Ако телефонът ти я е ”поискал”, значи не е непоискана - тук мисля, че операторите нямат вина - просто човек трябва да има някаква минимална грамотност и да си прави сметката.

Утре може да се появят телефони, които сами пращат смс-и...отново ще е грижа на абоната да предотврати това.;)

AVKansazov
Мнения: 4012
Регистриран: 22 сеп 2010, 14:10

Re: Re: Отделна услуга ли е мобилният Интернет?

Мнение от AVKansazov » 18 сеп 2017, 09:23

Толкова ходене по мъките затова че телефона му набрал интернет от джоба за 50-ина лева.Ето това се казва упоритост.

celitel и сега има ама не телефони а вредни приложения.Като му одруса сметката следващия път предполагам че пак ще захапе оператора защо му е пуснал сега пък смс-ите без негово лично съгласие :D
Lenovo Moto Z2 Force 9.0 + Lenovo Z6 Pro 9.0 + Huawei MediaPad M5 Lite 8.0 + Xiaomi MiBox 3 8.0
+ Xiaomi MiBox S 9.0 + Huawei Watch GT Sport + Huawei Band 3 Pro

Doondie
Мнения: 307
Регистриран: 03 юли 2017, 06:52

Re: Re: Re: Re: Отделна услуга ли е мобилният Интернет?

Мнение от Doondie » 18 сеп 2017, 21:33

ОК, приемаме, че телефонът ми, за чийто действия аз съм отговорен, я е поискал. Ако това се явява заявка за доставяне на допълнителна услуга, значи трябва да се сключи нов договор или анекс към съществуващия. А такъв не е налице.

Следното го пише на сайта на един от мобилните оператори:
[Quote]Достъпът до мобилен интернет е услуга, която се предоставя на всички клиенти на мобилна телефонна услуга на Мтел.[/Quote]В същото време вече 4 години Съдът казва, че това е незаконно. Не знам за теб, но аз съм склонен да вярвам на Съда, не на операторите.

Според тази тема: [i]ГЛОБУЛ - Интернетът е задължителен[/i] - https://forum.setcombg.com/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA/53460-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BB-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD.html - най-малкото до средата на 2014 г. Теленор (тогава Глобул) са лъжели клиентите си, че не могат да им спрат достъпа до Интернет. Смятай...

Това че операторите могат да доставят телефония, достъп до Интернет, телевизия и прочие услуги, не означава, че с договор за една услуга заявяваш достъп до всички.

Народът го е казал: [i]"Не е луд този, който яде баницата, а този, който му я дава."[/i] В този смисъл чл. 62 от ЗЗП забранява да се предоставят услуги срещу заплащане, без да са поискани. Това че са ти дали достъп (баница) и ти си я ползвал (ял си), е тяхна отговорност.

@AVK
Ако съм ощетен, защо да не го направя? :|

Искал съм план за минути. Над 2 години и 1 КБ не съм изразходил, въпреки че всеки ден съм си ползвал картата. Да са ми го спрели. Не е мой проблем, че ми дават достъп до услуги, които не съм искал.

Ако не ми се беше случило това на мен и не се бяха държали толкова неуважително, нямаше и да разбера за този дългогодишен проблем. Аз дори не знаех, че мога да се оплача за това - за мен беше въпрос на лошо отношение към клиент, а то се оказа, че далеч не съм първият потърпевш. А, види се, няма и да съм последният, след като толкова хора го приемат за нормално.

Потребителски аватар
Ванката
Мнения: 9253
Регистриран: 15 сеп 2011, 10:28

Re: Re: Re: Re: Re: Отделна услуга ли е мобилният Интернет?

Мнение от Ванката » 30 яну 2018, 08:04

Първо, да се извиня, че не съм ти видял темата, за да пиша в нея! Второ, админа ако може да прехвърли всички мнения, които не са по другата в твоята тема.

И само да допълня, че момичето веднага е пуснало жалби до КЗП, КРС и КЗК. Това са непоискани услуги и утре могат да си напишат, че системния смс за каквото и да е струва 100 лв. Не са хубави тези неща.

ПС: Друг е въпроса, ако ги осъдят, и после като обжалват, дали въобще ще ги глобят.
Samsung Galaxy S10+ PRISM SILVER 128GB
Samsung Galaxy Watch 46mm
Samsung Galaxy Buds+

Doondie
Мнения: 307
Регистриран: 03 юли 2017, 06:52

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Отделна услуга ли е мобилният Интернет?

Мнение от Doondie » 30 яну 2018, 09:54

Няма проблем - може просто да не си имал какво да кажеш или да си отложил и да си забравил.

Относно коментарите от другата тема - те са по-скоро за тук:
[i]Допълнителни такси при просрочено плащане[/i] | http://www.mobilebulgaria.com/forum/read/post/543619/допълнителни-такси-при-просрочено-плащане
Става дума за Боб, но са една компания в крайна сметка.

Конкретно за твоята позната - престарала се е със жалбите. Загуба на време просто. От КЗК и КРС ще препратят жалбите към КЗП, откъдето съответно ще й кажат, че няма проблем, както стана и с моята жалба. Прав си, че може да си определят и цена от 100 лв, но понеже са 1,5-2 лв, никой не се трогва.

За съденето - процедурата е следната:
1. Операторът краде от клиента. Добре, де, допуска "техническа грешка."
2. Клиентът се жалва на КЗП, като преди това е редно да се оплаче първо на самия оператор.
3. КЗП извършва проверка в локален магазин, като иска становище от оператора.
4. Въз основа на жалбата, писмените документи и становището решават дали има нарушение. Ако има, съставят акт.
5. Съответно въз основа на акта, срещу който операторът може и да е възразил в 3-дневния срок, съответният регионален директор от КЗП издава наказателно постановление (глоба) за нарушение в случая на чл. 62 от Закона за защита на потребителите.
6. Сега вече нарушителят може да обжалва НП пред местния районен съд.
7. В зависимост от решението на РС коя да е от страните може да обжалва пред местния административен съд, чието решение е принципно окончателно.

На мен ми излязоха точно с оправданието, че ако ги глобели, после щели да плащат адвокатски хонорари на оператора, като ги съдел. Което е пълна глупости - думи на мишки! Ще платят, ако загубят. Защо очакват да загубят обаче, като имат закона зад гърба си? Но така е, когато на длъжностните лица просто не им пука.

Отговори